(1)
Khatua, A. Breve Panorama Sobre El Sector De Telecomunicaciones De India. J. cienc. soc. 2015.